685 950 899

Cristina Gómez i Lozano
Al llarg de la nostra vida les persones passem per múltiples situacions i circumstàncies en les quals podem passar-ho malament. Aquest fet és inherent amb la vida, i entra dins del que és normal. Tot sovint les persones tenim recursos i habilitats suficients com per a superar-los i seguir endavant de forma satisfactòria.

De vegades, però, ens pot donar la sensació de que tots sols, o amb l’ajut de les persones que tenim més properes , no és suficient com per superar la situació i recuperar el nostre equilibri. En ocasions les persones podem fins i tot desenvolupar simptomatologia (Angoixa, depressió, malestar psicològic, fòbies, etc.) que ens pot arribar a dificultar els nostre dia a dia. Quan els esforços són insuficients per a refer-nos del malestar, o quan la simptomatologia s’eleva a tal punt que amenaça amb invalidar-nos és quan necessitem d’una ajuda professional.

Us puc ajudar en la modalitat de Psicoteràpia individual adreçada a Joves i adults, així com teràpia de parelles des d’una orientació Integradora – Constructivista.

En diferents circumstàncies o processos:

 • Depressió
 • Ansietat
 • Dificultat amb la gestió de les emocions
 • Crisis vitals
 • Manca d’autoestima
 • Dependència emocional
 • Malestar psicològic inespecífic
 • Creixement personal
 • Processos de dol
 • Fòbies
 • Problemes relacionals.
 • Gelosies.
 • Infidelitats.
 • Estancament en el traspàs d’etapes del cicle vital.
 • Etc.