685 950 899

Psicologia i Psicoteràpia a Terrassa

Cristina Gómez Lozano

Psicòloga · psicoterapia integradora

Psicologia i Psicoteràpia a Terrassa.

Aquest és un espai d’interrelació  en el qual les persones que necessiten ajuda psicològica es sentin acceptades plenament tal com són i com es senten tenint present el seu marc de referència, l’etapa vital en la qual es troben, i el  context en el qual es desenvolupen.

Crear un ambient empàtic en el qual la persona es senti validada i respectada en el seu problema, i on senti que pot obrir-se amb la seguretat i tranquil·litat que li aporti un espai terapèutic que l’aculli amb calidesa humana.

Cristina Gómez Lozano – Doctoralia.es
PsicoOrg

Darreres noticies del BLOG

Entrevista . Cristina Gómez: “Amb la crisi la gent té una sensació de vulnerabilitat molt gran perquè han perdut l’estabilitat que estructura la seva quotidianitat”

Cristina Gómez i Lozano, psicòloga clínica de PsicoBenestar especialitzada en adults i joves, ajuda a les persones a superar situacions complicades i recuperar el seu equilibri emocional des de una perspectiva integradora-humanista. A connecTerrassa hem volgut conèixer més de prop en que consisteix aquesta psicoteràpia, i entendre com ens afecta la crisi econòmica desde una visió psicològica intregradora. Cristina, explica’ns com vas començar a interessar-te per la psicologia. Per què et vas especialitzar en psicoteràpia humanista per a joves i adults? Què en penses de les corrents conductivistes o psicoanalítiques? Tota la vida he treballat en l’àmbit de la salut. En el tracte diari amb el pacients sovint em provocava una sensació que jo identificava com una mena de senyal que indicava que l’origen, o gran part del seu patiment, estava lluny del lloc on es buscava. La seva salut era contemplada amb una visió mecanicista que reduïa els mals o queixes de la persona a un problema estrictament físic, descartant altres orígens. Ara sé que l’estranyesa que sentia era una ressonància que em feia veure que el patiment de certes persones no tenia a veure amb cap alteració orgànica, sinó que molta simptomatologia física era el reflex d’un problema psicològic. El meu interès per la psicologia humanista es deu a diferents professionals de la psicologia dels quals he pogut aprendre, i que he anant trobant durant la meva formació. Quan realment  vaig decidir que aquesta seria l’orientació que seguiria va ser a la carrera, durant les pràctiques. Vaig tenir la sort de poder realitzar-les en un centre d’orientació humanista, i la seva forma de treballar amb el client em va captivar....