685 950 899

Assertivitat, què és ?

  El Diccionari de l’enciclopèdia catalana defineix de forma clara i entenedora aquest mot : “Capacitat personal d’expressar els sentiments, les emocions o els pensaments propis de manera lliure i amb seguretat, sense negar els drets dels altres i sense que...