685 950 899

Psicologia i Psicoteràpia a Terrassa

Cristina Gómez Lozano

Psicòloga · psicoterapia integradora

Psicologia i Psicoteràpia a Terrassa.

Aquest és un espai d’interrelació  en el qual les persones que necessiten ajuda psicològica es sentin acceptades plenament tal com són i com es senten tenint present el seu marc de referència, l’etapa vital en la qual es troben, i el  context en el qual es desenvolupen.

Crear un ambient empàtic en el qual la persona es senti validada i respectada en el seu problema, i on senti que pot obrir-se amb la seguretat i tranquil·litat que li aporti un espai terapèutic que l’aculli amb calidesa humana.

Cristina Gómez Lozano – Doctoralia.es
PsicoOrg

Darreres noticies del BLOG