685 950 899

SERVEIS

Cristina Gómez i Lozano
Al llarg de la nostra vida les persones passem per múltiples situacions i circumstàncies en les quals podem passar-ho malament. Aquest fet és inherent amb la vida, i entra dins del que és normal. Tot sovint les persones tenim recursos i habilitats suficients com per a superar-los i seguir endavant de forma satisfactòria.

De vegades, però, ens pot donar la sensació de que tots sols, o amb l’ajut de les persones que tenim més properes , no és suficient com per superar la situació i recuperar el nostre equilibri. En ocasions les persones podem fins i tot desenvolupar simptomatologia (Angoixa, depressió, malestar psicològic, fòbies, etc.) que ens pot arribar a dificultar els nostre dia a dia. Quan els esforços són insuficients per a refer-nos del malestar, o quan la simptomatologia s’eleva a tal punt que amenaça amb invalidar-nos és quan necessitem d’una ajuda professional.

Us puc ajudar en la modalitat de Psicoteràpia individual adreçada a Joves i adults, així com teràpia de parelles des d’una orientació Integradora – Constructivista.

En diferents circumstàncies o processos:

 • Depressió
 • Ansietat
 • Dificultat amb la gestió de les emocions
 • Crisis vitals
 • Manca d’autoestima
 • Dependència emocional
 • Malestar psicològic inespecífic
 • Creixement personal
 • Processos de dol
 • Fòbies
 • Problemes relacionals.
 • Gelosies.
 • Infidelitats.
 • Estancament en el traspàs d’etapes del cicle vital.
 • Etc.

Susana Mayorgas García
La infància i l’adolescència són etapes evolutives molt importants en el nostre desenvolupament com a persones. Sovint els pares es preocupen per comportaments dels seus fills, per manca d’habilitats o dificultats en la seva vida quotidiana. A vegades, poden ser preocupacions sobre comportaments normals de l’edat on es troba el fill i només calen petits consells, que poden venir, fins i tot, de la pròpia família. D’altres, es precisa d’ajuda professional.
Orientar a les famílies i oferir’ls-hi pautes és només una part de la intervenció, quan es tracta d’aquestes dues etapes evolutives. El treball individual amb el nen o adolescent i, evidentment, la col·laboració amb l’escola, completa la intervenció.
Us podem ajudar, des d’una vessant cognitiu-conductual en:
• Baixa autoestima
• Depressió
• Processos de dol
• Ansietat
• Fòbies
• Dificultat per gestionar les emocions
• Problemes conductuals o comportamentals
• Trastorns del son
• Dificultats en habilitats socials
• Gelos
• Dificultats d’aprenentatge
• Dislèxia, disgrafia, disortografia
• Trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat
• Trastorn del llenguatge
• Discalcúlia
• Hàbits i tècniques d’estudi
• Altes capacitats