685 950 899

Psicologia i Psicoteràpia a Terrassa

Cristina Gómez Lozano

Psicòloga · psicoterapia integradora

Psicologia i Psicoteràpia a Terrassa.

Aquest és un espai d’interrelació  en el qual les persones que necessiten ajuda psicològica es sentin acceptades plenament tal com són i com es senten tenint present el seu marc de referència, l’etapa vital en la qual es troben, i el  context en el qual es desenvolupen.

Crear un ambient empàtic en el qual la persona es senti validada i respectada en el seu problema, i on senti que pot obrir-se amb la seguretat i tranquil·litat que li aporti un espai terapèutic que l’aculli amb calidesa humana.

Darreres noticies del BLOG

Com gestionar les noves tecnologies com a pares

Últimament han augmentat les consultes de psicologia infantil, de pares que no saben com abordar el tema de les “noves tecnologies”. Ens trobem amb pares que això de les tablets i els ordinadors el hi ve una mica de nou, ja que no forma part de la seva generació i...